DetailID : Ahg485852

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|485852|fgenesh2_kg.5__1844__AT3G54500.1
Sequence
CCCATATCCT TAGAGCATGA AGGATTCTGC TGAATCAAGC TGGCGATGTG TGGAGCAATT CGGGAGCGTG ATATAGGTTC TTTGATTCGA TTTTGTTTCT CAAGTCATGT TTGATTGGGA AGAAGAAGAG CTTACTAATA TGATATGGGG TGATGACGGT GAGACAGGCG ACCATATTGT GCCTTTTAAA CAACTTAATA AGAAGGAACA GAGTGAAGAA TCTAAGACTG CTAAACTGGC TGAGCAAAAG ATAACTGGGA CTAAAACTGA CCTCCATGAT GATAAATTGG GGAGCAGTTC AGGCCATAAT GTTGATGACG GGACTCCTCA GCCAGATTTC TGTATGAGCT CATGGTCTGA CTCCACAAAA GCTGATCCAG ATTTGAGGGC GACTCAACTT TCAAAATGCT TAGCTGAGCC AGCCAGATAT GATTCAACAA GAGAGAAAAC GTCTGAACTT GGGAAAGGCC CTGATATTTT TCATAGCTCT GATGAGAGTA AAGAGCAAGG TGATTTTGAT GACTACAGCT GGGCCAACAT TGGTAGTTTT GATGATCTTG ATCGAATGTT CAGCAATGAT GTCCCTATAT TTGGCGATAG CAGTCTCAGC GGTGGTGATG AGTTATGGTC TTCTTCTAAA GATGTTTCCA ATAGCCCAAA ATCATTATCA TCAATGTTGG ACTCTCAAGA TCTAGGATTG GATATTAGAA CTGAGTTTGA GCAACAAGAG AACCAGCAAT TTCCATTGAC TGGAAAAGCC AATGGTCCGT CATCCCAAAG TGTGCCGAGT CTACGTGTAA CTCTAAAGGC TGACCAATAT CGTGAGCATA AGGGTCAACC CTCAGTTGAG GACCAGCCAT ATCAACAAAA TAAAATGATG AAGTTTTCGA AAATGCCTGG GACTTCTGAG GCATGGGCAT TTCATGAGCT GTACGGTCAG AGGATTCCAT CTAGTAATTC TCCTGGAAAG TTGGTAAATC AGTTGACACC GCCACGATCT TCTCTGATGG CTGTTAATCT GCAGAGTGAG TCTGAAGGAT CTGGGACATC ACACTATTCA CATATGCCAA ACCAATACAT GGCTACTTCT GCTTTTGGTA ATCTTGCAAA TCCATATTCT AGTGTGCCTG TAATTTCGGC CGTCCAACAT CCTGATGTTA AGAATCAGTT GATGCATCCT TCTTACAATC CTGCTACTGC TACCTCCGTA AACATGGCAA CAGATGCCTC TGCACGGCCT TCAACAATGA CACCACAGGA AAAACTAGAA AAACTTAGAC GCAGACAGCA AATGCAGGCA ATGCTTGCCA TTCAAAGACA ACAGAAGCAA TTTTCTCATC AGGTGCCTGT AGCAGATCAA TCCATTACTC AAAACTGTCT CCAAGATATT CCACTCCAGC TTGTCGACAA AACTAATATC CAAGGGCTAA CTGCAATGCC TTCCTTTGAT CCTAGTTCAT CTTTGGAACA AGATGATTCT GGCAAATTTG CTGCTGCTGT TGATAATTCA GCAGAATTCT CAGTTCTTTA TCGGCTTCAG GATGTTGTAG CAAAGTTGGA TATGGGAACA CGGACTTGTA TACGGGATAG CTTATTCCGG CTGGCTGGTA GCGCAGCTCA GAGACATTAC ACTAGTGATA CAGCCCACAG TAACAAGACT AGCCAGGATG AGCAGGAAGT TATTCCCAGA GAAGAATCCA GATATAGATA TGCTGGGATG CCAGATACAG AAGCAGTGAC CAACCCCACA GACAGAACTG TGGCTCATTT GCTCTTTCAT AGGCCTTTTG ATATGTTGGC GGCAAAGCGT ATGGAAGGAC CAGAATCACC CGCTTCTTCG AAGATGGGAA CTGAAGAAAA AGGGAATTTT CCTAAATGCA TCATACGAGA GACTCACTTA AATAAGCAGA AAGCTCAAAA GGAAGAAGGA CCTGCAGATT TACTTGCTTT GGGGAATGCA CCCAACTCTG GATCCAGTAG TACTGTTGGT GAGAGGGTTG TTGAAGCATC CCAAGGAAAC AAAAGAAAGT TGTGAAAATT AGAAGTTTAG GTTGCCGTGT TAGAGAGGAG CTTTGGGAAT TTCAGCAGAC TAGACAACAT CTCTCTGCGT CCCTTGAAAC AATCTCCTCA TTGCTCCTTT CTTGTAATTA GATTTTTTTT TGTTACTTTT CAAAAACCTC TTTTGTTACA CGTACCTCCA TGACAACTAC ATTTTGGAAA ACTCGTGTAG TTTGCAATGT TTTTTTCCTC ATTCAAAACC AGATTCAATC TCTTAATACA ATTGTAAGCA C 
Length2291
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_5: 16100980.. 16104749
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT3G54500.3
Description
TAIR curator summary
Alias[LNK2][night light-inducible and clock-regulated 2]
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
2.23607 Ahg935667 circadian clock associated 1
2.82843 Ahg897595 cycling DOF factor 3
3.74166 Ahg482070 salt tolerance homologue
4.58258 Ahg470177 Homeodomain-like superfamily protein
6.7082 Ahg494217 tonoplast dicarboxylate transporter
6.9282 Ahg928955
8.12404 Ahg493645 P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases superfamily protein
8.3666 Ahg488445 conserved peptide upstream open reading frame 10
8.48528 Ahg945327 B-box type zinc finger family protein
8.94427 Ahg477481 conserved peptide upstream open reading frame 9
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression