DetailID : Ahg479810

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|479810|fgenesh2_kg.3__2511__AT3G23000.1
Sequence
GTCCCTGAAA CCTCTCTTAA GAAAACTCAG GCACCGCCGC CATGGAATCA CTTCCTCCGC CGCAAAATCA AACATCTCCG GCAACAACTC CGGCAAAAGC TCTCCTCGGA AAATACGAAC TCGGTCGTCG ACTCGGTAGC GGAAGCTTCG CGAAAGTTCA TCTAGCTCGA TCAATCGAAT CCGACGAGCT CGTCGCCATT AAAATCATCG AGAAGAAGAA AACAATCGAA TCAGGCATGG AACCAAGAAT AATCAGAGAG ATCGATGCGA TGCGTCGTCT TCGTCATCAT CCAAACATAC TTAAGATCCA TGAAGTTATG GCAACCAAAT CTAAGATCTA TCTCGTAATG GAACTCGCTT CCGGTGGTGA ACTTTTCTCT AAAGTCCTCC GTCGTGGTCG TCTTCCTGAA TCAACGGCGC GTCGTTACTT TCAACAACTA GCCTCCGCGC TTAGATTCTC TCACCAAGAC GGTGTCGCTC ACCGTGATGT GAAACCACAG AATCTACTCT TAGATCAGCA AGGTAACCTC AAGGTCTCTG ACTTTGGTTT ATCAGCTTTA CCGGAACATC TCCAAAACGG ATTGCTTCAC ACGGCGTGTG GTACTCCGGC TTACACAGCT CCGGAGGTTA TTTCGCGGCG AGGATACGAC GGAGCGAAAG CTGATGCGTG GTCTTGTGGT GTGATTTTGT TTGTTCTTTT GGTTGGCGAC GTTCCATTTG ATGATTCGAA TATCGCAGCG ATGTATCGGA AGATTCATCG GAGAGATTAT CGATTTCCGA GCTGGATTTC GAAACAAGCG AAATCGATAA TCTATCAGAT GTTAGATCCG AATCCAGTAA CGAGGATGAG TATTGAAACA GTTATGAAGA CGAATTGGTT CAAGAAATCT CTAGAAACTT CTGAGTTTCA TCGTAACATT TTTGATTCGG AACCGGAGAT GAAATCGAGT GTTAATTCGA TTACTGCTTT CGATTTGATC TCGTTGTCGT CGGGGTTAGA TCTTTCTGGA TTGTTTGAGG TTAAGAAGAA GAAGGAGAGG AGATTCACCG CGAAGGTTTC GGCTGTTGAA GTGGAGGAGA AAGCGAAGAT GATTGGGGAG AATTTAGGTT ATGTAGTGAA GAAGAAGATG AAGAAAGAAG GAGAAGCGAA GGTTGTTGGA TTAGGGAGAG GAAGAACTGC GATTGTGGTG GAAGCGGTTG AGTTAACGGT GGATGTTGTG GTGGTTGAAG TGAAAGTTGT TGAAGGTGAA GAAGATGATT CACGGTGGTT TGATTTGATT ACAGAGCTTG AAGATATAGT TCTTTCATGG CACAATGACA TCATGTAAAT AGATTGTGAC TT 
Length1342
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_3: 9736890.. 9738246
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT3G23000.1
DescriptionCBL-interacting protein kinase 7
TAIR curator summaryEncodes a serine/threonine protein kinase with similarities to CBL-interacting protein kinases, SNF1 and SOS2.
Alias[ATSR2][ATSRPK1][CIPK7][PKS7][SnRK3.10][CBL-interacting protein kinase 7][SNF1-RELATED PROTEIN KINASE 3.10]
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
4.24264 Ahg934945 Haloacid dehalogenase-like hydrolase (HAD) superfamily protein
8.83176 Ahg488445 conserved peptide upstream open reading frame 10
10 Ahg945327 B-box type zinc finger family protein
11.4018 Ahg472404 Chaperone DnaJ-domain superfamily protein
11.5326 Ahg904747 Protein of unknown function (DUF760)
12 Ahg919141 Major facilitator superfamily protein
12.2474 Ahg487518
12.4097 Ahg926642 homology to ABI1
12.49 Ahg494217 tonoplast dicarboxylate transporter
15.8745 Ahg490889 cytochrome P450, family 81, subfamily H, polypeptide 1
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression