DetailID : Ahg488595

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|488595|fgenesh2_kg.6__1729__AT5G17300.1
Sequence
TTCTCTCTGC TTTCTTCTTC CTCCGCCGAA TCAGAAAGCT TGTCTTTTTC TTTACTCCGG CGAGCATAGT TCTCGGAGAA TCTCTGAGAG TCTCATTTTC GACCTTCTTC TTATCTTTCT CTGCAGCGAG AGTTTTTTAA AGCTCCGTTT TGCTGGTAAT TTTTTCCGGA AGGTGGAAGC TTTAGATTGG TTCTGATTTC AGAAGCAAAT CGTTTGTTTT TACCTAAATA AATCGAATCA ATTTATGGGA TCTATAGAAA CAGAGGAAAT TAAGCTGATT TTTTCCTTTT CTGCGTTCCA GACCTTCGAG TTTTTTTTTG TTTTCCTCCG GCGAGATCTT TATCCGGGAA GTTATGACGT CGTCTACGTT GACTGCGAAT GTTCAGGTCT GGTCTCCTCC TTCGAGGAAT AGAGATGAAG AAACTGCAGA CAAGCAGATA CAATTCAATG ACCAAAGTTT TGGGGGAAAT GACTATGCAC CCAAGGTACG GAAACCATAC ACGATAACAA AAGAAAGAGA GAGATGGACA GATGAAGAGC ATAAGAAGTT TGTCGAAGCC TTGAAATTGT ACGGGCGAGC ATGGAGGCGA ATAGAAGAAC ATGTGGGCTC AAAGACCGCA GTTCAGATTC GAAGCCATGC TCAGAAGTTT TTCTCTAAGG TTGCTCGAGA AGCAACTGGA GGTGATGGGA GCTCAGTAGA GCCAATTGTG ATACCGCCTC CTCGTCCCAA GAGAAAGCCA GCGCATCCTT ACCCTCGTAA GTTTGGGAAC GAGGCAGATC AAACAAGTGG ATCGGTTTCT CCCTCAGAAC GTGACAACCA ATCTCCAACC TCTGTGTTGT CCACTCTTGG ATCAGAAGCA TTGGGTTCCC TTGATTCGAG TTCACCCAAT CGAAGCTTGT CCCCAGTATC TTCTGCATCA CCACCAGCTG CTCTTACAAC TACTGCAAAT GCACCTGAAG AGCTTGAGAC TCTGAAGCTG GAGTTGTTTC CAAGAGAGAG ACTCTTAAAT AGAGAGAGCT CAATCAAGGA ACCAACGAAG CAAAGCCTTA AACTCTTTGG GAAGACAGTT TTGGTATCTG ATTCAGGCAT GTCCTCTTCT CTAACAACTT CAACTTATTG TAAATCCCCA ATTCAGCCAT TACCACGGAA ACTCTCATCA TCCAAAACAT TACCAATTAT AAGAAACTCA CAAGAAGAGC TCTTGAGTTG TTGGATACAA GTCCCTCTTA AGCAAGAAGA TGTGGAAAAT AGATGTTTAG ATTCAGGAAA GGCTGTCCAA AACGAAGGAT CATCGACTGG ATCAAACACT GGTTCGGTGG ATGATACGGG ACACACTGAC AAGACCTCAG AACCCGAAAC AATGGTATGT CAATGGGAGT TTAAACCAAG CGAAAGGTCT GCATTTTCTG AGCTAAGAAG AACAAACTCC GAGTCAAATT CAAGAGGATT TGGTCCGTAC AAGAAGAGAA AGATGGTAAC AGAAGAAGAA GAAGAAGAGA TTCGTCTCCA CTTATAACAC ATTTTCTCAG GTACCCTAAA GAAGAGACCT AAGTGTTCAT CAATGTATTT TTTGTTGTTA TTGTTGTTGT TTCATTGTTT TCTCCGAGGG GTTTGTTGTT TAGGCTAAAA TTTTCTGCAA AATTTGTAAC TGTAAAATTC GTGTACAATT TTTTTTACAG TTAATCTAGT GATTATGAGA TC 
Length1702
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_6: 6808856.. 6811566
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT5G17300.1
DescriptionHomeodomain-like superfamily protein
TAIR curator summaryMyb-like transcription factor that regulates hypocotyl growth by regulating free auxin levels in a time-of-day specific manner.
Alias[RVE1][REVEILLE 1]
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
1 Ahg477472 CONSTANS-like 2
1.41421 Ahg313311 Dof-type zinc finger DNA-binding family protein
1.73205 Ahg488432 CONSTANS-like 1
2 Ahg947850 cycling DOF factor 2
2.44949 Ahg342260 B-box 32
3.16228 Ahg474897 Glutaredoxin family protein
3.60555 Ahg926720 alpha/beta-Hydrolases superfamily protein
4 Ahg923049 inositol polyphosphate 5-phosphatase 11
4 Ahg493346 ERD (early-responsive to dehydration stress) family protein
4.3589 Ahg488323 L-aspartate oxidase
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression