DetailID : Ahg493346

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|493346|fgenesh2_kg.7__2779__AT4G15430.1
Sequence
CAATAAAGCT TTGTCTTTTA CCTCTTTTAA AAGGTAGAAG GAAGAGTAGT TATATCTTCT TCTTGACACT CTCATGGCTA CAATAAACGA TATTGGAGTA GCAGCAGCAA TCAATATAGT CACAGCATTA GCTTTTCTCT TAGCTTTTGC TATATTCAGG ATTCAACCAG TAAATGACAG AGTCTATTTC CCTAAATGGT ATCTCAAGGG CTTAAGAAGT AGTTCTATAC AAACTGGTGG CTTTGGTAGC AAATTCATCA ACTTGGACTT CAGATCCTAT ATTCGTTTCC TTAATTGGAT GCCTGAAGCA CTTAAAATGC CAGAACCTGA GCTCGTCGAT CACGCTGGAC TCGATTCTGT TGTCTACTTG AGGATCTACT TACTCGGGCT CAAGATCTTT TTCCCTATAG CTTGTGTTGC TTTTACGGCA ATGGTTCCTG TTAATTGGAC AAACAAGGGA TTGGATCGGT TAAGACATTC TAATATAAGT TTCAGTGATA TTGATAAACT CTCTTTATCA AATATACCAA ATGGCTCACC TAGATTTTGG GTGCATTTGT GTATGGCTTA TGCTATCACT TTCTGGACAT GCTTTATCCT GAAAAGAGAG TACCAGAATA TAGCTTTAAT GAGACTACAG TTTCTTGCAA ATGATCAAAG GAGACCTAAC CAGTTCACTG TGCTGGTAAG AAACATTCCT TCAGATCCTC ATGAATCAAT ATGTGAACTT GTTGAACATT TCTTCAAAGT CAACCATCCA GATCACTACC TCACTTTCCA GGCAGTCCAC GATGCAACAA AACTCTCCGA ATTGGTTCTG ACGAGGAATC AAATGCAGAA TCTGCTTGAT TACAATATAA ACAAACACAT GAGGAATCAA TCTAACAGGC CAGTAATAAA GATGGGATTT CTTGGCTGCT GTGGTGAAGA AGCTGATGGA ATCAAATATT ACACGTCCGT CGTCGAGGGT CTAACAAGAG AAATAGCTGA GGAAAAACAG AGGTTAAGGA CCGGCACAAA GTCCATAGTG CCTGCGGCTT TTGTATCTTT CAAGAGCCGT TGGGGAGCAG CGGTTTGTGC TCAAACTCAA CAAACAAGAA ACCCAACAGA ATGGCTAACC GAGTGGGCTG CAGAGCCACG TGACATCTAC TATGACAATC TGGCATTGCC ATATGTCGAC CTTAAGATAA GGCGGCTCAT AGTCGGCGTC GCATACTTCT TCCTCACCTT CTTCTTCATG ATACCAATAG CATTTGTACA GTCACTTGCC AACATCGAAG GCATAGAGAA GGCTTTTCCT TTCTTGAAGC CCCTTATAGA AGTGAAATTG TTAAAGTCGA TCATCCAAGG TTTCCTTCCC GGAATCGCTT TGAAGATCTT CCTCCTTTTC CTCCCAAGAA TACTGATGCA AATGTCCAAA TTCGAAGGTT TTGTCAGCAC ATCCTCATTA GAAAGAAGAG CCGCAACTAG ATTCTACATG TTCCAGTTCA TCAATGTTTT CCTCGGAAGC ATAGTCACCG GGACTGCGTT TCAACAGCTC AACAGTTTCC TTAACCAGTC TGCAAACGAT ATTCCAAAAA CAATTGGTGT CTCGATTCCA ATGAAAGCGA CCTTCTTTAT AACATACATA ATGGTTGATG GATGGGCTGG TGTTGCTGGG GAGATATTGA GGTTGAAGCC ACTCATAATC TATCATCTAA AGAACTCCTT CCTCGTGAGA ACCGAGAAAG ATAGGGAAGA AGCAACTGAT CCTGGAACCA TAGGATTCAA CACTGGTGAG CCTCAAATAC AACTCTACTT CCTTCTTGGT CTTGTTTACG CAGCAGTTAG CCCCATCCTT CTCCCCTTTA TCCTCGTCTT CTTCGGCCTG GCTTTCGTAG TGTACCGTCA TCAGGTTATA AATGTGTATA ATCAAAAGTA TGAAAGTGCA GGGAAGTTCT GGCCTGACGT TCACAGGCGT GTTGTGACCG CACTGGTTGT TTCGCAGCTG CTCTTGATGG GTCTTCTAAG CACCAAACAC GCTTCTAAGT CCACTCCATT TCTGCTTGTG CTTCCGCTGC TGACCATCGG GTTCCACAAG CACTGCAAAA ATCGTTACCA ACCTGCTTTT GTAACATACC CGTTACAGCA GGAAGCTATG ATCAAAGATA CACTGGACCG CATACGTGAG CCTAACTTTA ACCTCAAGGC TTTCCTTCGA GATGCGTACG CCCACCCAGA GTTCAGGGTT GGAGAAGATC CAGAGCCCGA GGAGAAGCTG GAGTCTGATA TGTCACCACC GGAATTAGTG GCCACAAAGC GTGGCTCATG GAGGAACACT CCTCTGCCTA GCAAACAAAG CTGCCGTGAT ATACCCTAAT CCTTTGGCTC TGTTCTACCT TAAATGGTGA TTCTTTTATA TTCTTAAACA AGTTTTCCCC TCAGTAGAAG AAATGTACAT ATACGATTGT ATTATATGCA AGAAAAAGAA AAAAAAAAAC ATTAGAAAAG CATACTAGAA GTTACTGTTA G 
Length2511
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_7: 12120607.. 12124138
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT4G15430.1
DescriptionERD (early-responsive to dehydration stress) family protein
TAIR curator summary
Alias
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
1.73205 Ahg934945 Haloacid dehalogenase-like hydrolase (HAD) superfamily protein
3.4641 Ahg947850 cycling DOF factor 2
4 Ahg488595 Homeodomain-like superfamily protein
6.32456 Ahg488432 CONSTANS-like 1
6.48074 Ahg313311 Dof-type zinc finger DNA-binding family protein
6.63325 Ahg477472 CONSTANS-like 2
7.48331 Ahg476091 Dof-type zinc finger DNA-binding family protein
7.74597 Ahg931833 arginine decarboxylase 1
7.93725 Ahg473685 TCP family transcription factor
8.24621 Ahg484500 chloride channel B
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression