DetailID : Ahg947850

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|947850|scaffold_704079.1
Sequence
AAGTGAAAAA AGAATCATTC ATGGCTGATC CGGCGATTAA GCTCTTTGGG AAGACGATTC CTTTACCTGA GCTTGCTGTT GTTGTTGATT CCTGTTCTAG CTATACCGGA GTTTTAACCG AAACTCAAGA TCAGAATCTT GTTCGGTTAT CAGATTCGTG TACCGGAGAT GATGATGATG AGATGGGTCG TTCCGGTTTA GGAGGAGGTG ATGATGATGT TGGTGGTGAT GGTTCTCGTG TTGGAGGAGA GAGCGAGAGT GATAAAAAGG AAGAAAAAAA TAATGAGTGT CAGGAAGAGT CATTGAGGCA TGAATCTAAT GATGTTACTA CTAATACTAC ATCGGGTATA ACTGAAAAAA CGGAGACTAC AAAGGCTGGG AAGACGAATG AAGAGTCGTC ACAGAATGAG ACGGGTGGTA CTGCTTGCTC TCAAGAGGCT AAGCTAAAGA AACCCGACAA GATTCTGCCG TGCCCGCGAT GTAGTAGCAT GGAAACCAAG TTCTGTTACT ACAACAACTA TAATGTTAAC CAACCTCGCC ATTTCTGCAA GAAATGTCAG AGGTATTGGA CAGCTGGTGG AACGATGAGG AATGTTCCGG TTGGTGCAGG GAGACGCAAG AATAAGAGTC CGGCTTCTCA TTATAACCGT CATGTAAGCA TAACATCTGC GGAAGCTATG CAGAAGGCGG CGAGAACCGA TCTTCAAAAT CCTAATGGTG CAAATCTTCT CACTTTTGGC TCTGATTCGG TGCTCTGTGA ATCAATGGCT TCGGGATTGA ATCTTGCTGA GAAGTCAATG TTGAAGACAC AAACTGTGTT GCAAGAACCC ATTGAAGGTT TGAAGATTAC GGTTCCTTTA AACCCGTCAA ACGAAGAGGC CGGAACAGTC AGCCCATTAC CAAAAGTTCC ATGCTTTCCA GGACCACCAC CACCAGCTTG GCCATACGCT TGGAACGGAG TTTCATGGAC GGTTTTACCG TTTTATCCTC CACCTGCTTA CTGGAGCTGC CCGGGGGTTT CACCGGGGAC ATGGAACAGC TTCACCTGGA TGCCACAACC CAATTCACCA TCTGGGTCTG GTCCAAATTC TCCTACACTA GGTAAACATT CCCGTGATGA GAACGCTGCT GAACCAGGAG CCACTTTCGA AGAAACCGAG TCACTTGGTA GAGAGAAAAG CAAACCGGAG AGATGCTTGT GGGTTCCCAA GACGCTGAGG GTCGATGATC CAGAGGAAGC TGCTAAAAGT TCAATCTGGG AAACATTAGG GATCAAAAAA GACGAAAATG CGGATACTTT CGGAGCTTTT AGATCATCAA CCAAAGAAAA AAGCAGTCTT TCTGAAGGAA AACTTCCGGG AAGACGAGCG GAGTTGCAAG CAAATCCTGC TGCTCTTTCT AGGTCAGCAA ACTTCCATGA GAGCTCATAA AAAGGAGAGA AATTTAAGCA 
Length1450
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_7: 21668165.. 21669996
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT5G39660.1
Descriptioncycling DOF factor 2
TAIR curator summaryDof-type zinc finger domain-containing protein, identical to H-protein promoter binding factor-2a GI:3386546 from (Arabidopsis thaliana). Interacts with LKP2 and FKF1, but its overexpression does not change flowering time under short or long day conditions.
Alias[CDF2][cycling DOF factor 2]
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
2 Ahg488595 Homeodomain-like superfamily protein
2 Ahg313311 Dof-type zinc finger DNA-binding family protein
2.44949 Ahg493689 Homeodomain-like superfamily protein
3.16228 Ahg476091 Dof-type zinc finger DNA-binding family protein
3.4641 Ahg488432 CONSTANS-like 1
3.4641 Ahg493346 ERD (early-responsive to dehydration stress) family protein
4.24264 Ahg923049 inositol polyphosphate 5-phosphatase 11
4.47214 Ahg473685 TCP family transcription factor
5.91608 Ahg934945 Haloacid dehalogenase-like hydrolase (HAD) superfamily protein
6.48074 Ahg481267
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression