DetailID : Ahg470177

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|470177|fgenesh2_kg.1__131__AT1G01060.3
Sequence
ATTTTTTTTT TTGCTTCCGA TTTGATTATT TCCGGGAACA ATGACTTCTC CGGCTAGTTC CCAGTGAGAT GATCTAGTTT GCATATTTGG TTCCTCCATG GCTACTCTCA AGGGTTTTGG CTGCGATGGA TTCGTTTGGT TTCTCTAGAA TCTAAAGAGG TTATCACAAC GGCTTTGCAA TTTGGAAACT TTCATGTTTG GGGAGATCAA AGATGGTTTC TTTATTATAT TTTACTTGTT AGAGAGGATT TGAAGCAGCG AATAGCTGCA ACGGTCCTGT TATGGATACT AATACATCTG GAGAAGAATT ATTAGCTAAG GCAAGAAAGC CGTATACAAT AACAAAGCAG CGAGAGCGAT GGACAGATGA TGAGCATGAG AGGTTTCTAG AAGCCTTGAG GCTTTATGGA AGAGCTTGGC AACGAATTGA AGAACATATT GGGACAAAGA CTGCTGTTCA GATCAGAAGT CATGCACAAA AGTTCTTCAC AAAGTTGGAG AAAGAGGCTG AAGCTAAAGG CATCCCTGTT TGCCAAGCTT TGGACATGGA AATCCCACCT CCTCGTCCTA AACGGAAACC CAATACTCCT TATCCTCGAA AACATGGGAA TAACGGTACA TCTTCGTCAC AAATATCATC AGCAAAAGAT GCAAAACTTG TTTCGTCGGC CTCTTCTTCA CAGTTTAATC AGTCGTTCTT GGATTTGGAA AAAATGCCGT TTTCTGAGAA TACATCAACT GGAAAAGAAA ATCAAGATGA TAATTGCTCG GGTGTTTCTA CTGTGAACAA GTATCCCTTA CCAAAGAAAA AGGTAAGTGC CGATATTGAA ACAAGTAAGA CCTCAACCGT GGACAACGCG GTTCAAGATG CTCCCAAGAA GAACAAACAC AAAGATGGTA ACGATGGTAC TGTTCACAGC GTGCAAAACT ACCCTTGGCA TTTCCACGCG GGTATTGTGA ACGGGAATAT AGCAAAATGC CCTCAAAATC ATCCCTTAGG TATGGTATCT CAAGACTTCA TGTTTCATCC TATGAGAGAA GAAAGTCACG GGCACGCAAA TCTTCAAGCT ACAACAGCAT CTGCTACAGC TTCTCATCAA GCGTTTCCAG CTTGTCATTC ACAGGATGAT TACCATTCGT TTCTACAGAT GTCTTCTACT TTCTCCAATC TTATTATGTC AACTCTCCTA CAGAATCCTG CTGCTCATGC TGCAGCTACA TTTACTGCTT CGGTCTGGCC TTATGCGAAT GTTGGGAATT CTGGAGATTC GTCAACCCCA GTGAGCTCTT CTCCTCCAAG TATAGCTGCC ATTGCAGCTG CTACAGTAGC TGCTGCAACT GCTTGGTGGG CTTCTCATGG ACTTCTTCCT GTATGTGCTC CAGCTCCAAT TACATGTGTT CCATTACCAA CTCCAGCAAT GACTGAGATG GATACCGTTG AAAATGCTCA ACTACCGCTT GAGAAACAAA ACACAGCTCT GCAAGATCAA AACGTGGCTT CAAAATCTCC AGCTTCATCA TCCGATGATT CAGAGGAGAC TGGAGTAACC AAGATAAATG TCGACTCAAA AACCCAAGGT GATAAGGTTG GGGAGGTTGT TGTTGCTGCT GCTGTGCATG ATTCAAACAC TACCCAGAAG AAAAATATGG TGGATCGGTC ATCGTGTGGC TCAAACACAC CTTCAGGGAG TGACGCGGAA ACAGATGCAT TAGATAAATT GGAGAAAGAT AAAGAGGATG TGAAGGAGAC AGATGAAAAT CAGCCAGATG TTATTGAGTT AAATAACCGT AAGATTAAAA TGAGAGACAA CAACAACAAC AACAACAACC CAACTACTGA TTCATGGAAG GAAGTCTCCG AAGAGGGTCG TATAGCGTTT CAGGCTCTCT TTGCAAGAGA AAAATTGCCT CAAAGCTTTT CACCTCGTCA AGTGGCAGAG AATGTGAATA GAAAACAAAG TGACACAGCC ATGCCATTGG CTCCTAATTT CAAAAGCCAG GATTCTTGTG CTGCAGACCA AGAAAGAGTA GCAATGATCG GTGTTGGACC AGGCAAGAGT CTTAAAACGA GACAGACAGG GTTTAAGCCA TACAAGAGAT GTTCAATGGA ACTGAAAGAG AGCCAAGTTG GGAACACAAA CAATCAAAGT GATGAAAAAG TCTGCAAAAG GCTTCGATTG GAAGGAGAAG CTTCTACATG ACAGACAGAC TGCGCTCATT GCCCAAAAGC CAAAGGCCTA AAGGTGATAG GCTGGGCTTT AAAGATTTAT TCACTACTCG GCCTACATTA CAGCATTTTC CCCATTATAC AAGCTTAACT AATAGAGGCC TAAAGCAATC TCTTAATTTG TTTTACTGAT GAATGA 
Length2366
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_1: 467152.. 471297
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT1G01060.1
DescriptionHomeodomain-like superfamily protein
TAIR curator summaryLHY encodes a myb-related putative transcription factor involved in circadian rhythm along with another myb transcription factor CCA1
Alias[LHY][LHY1][LATE ELONGATED HYPOCOTYL][LATE ELONGATED HYPOCOTYL 1]
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
2.23607 Ahg488445 conserved peptide upstream open reading frame 10
2.44949 Ahg931833 arginine decarboxylase 1
2.64575 Ahg935667 circadian clock associated 1
2.82843 Ahg477481 conserved peptide upstream open reading frame 9
3.16228 Ahg494217 tonoplast dicarboxylate transporter
3.4641 Ahg934945 Haloacid dehalogenase-like hydrolase (HAD) superfamily protein
4.58258 Ahg485852
4.89898 Ahg482070 salt tolerance homologue
6.63325 Ahg487463 ABC-2 type transporter family protein
6.7082 Ahg492115 mannose-1-phosphate guanylyltransferase (GDP)s;GDP-galactose:mannose-1-phosphate guanylyltransferases;GDP-galactose:glucose-1-phosphate guanylyltransferases;GDP-galactose:myoinositol-1-phosphate guanylyltransferases;glucose-1-phosphate guanylyltransferase
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression