DetailID : Ahg476523

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|476523|fgenesh2_kg.2__1653__AT1G73870.1
Sequence
TAAAGATGGT GGTCGATGTG GAGAGCCGAG CCGTGAGCGT GCCGGGAGGG AAGATGGTGG CGCGTGCCTG CGATGCGTGC ATGGAGAGAT CACGTGCTAG TTGGTACTGT CCAGCCGAAG ACGCTTTCCT ATGCCAAAGC TGCGACTCCT CGATCCACTC GGCTAACCAT TTAGCGAAAC GGCACGAACG CGTCCGGTTA CAATCATCTT CGTCGACGGA GACGGCAGAC AAAACGACGT CGGTATGGTA CGAAGGTTTC AGGAGAAAGG CGAGAACTCC TAGGAACAAG GGTTTGGCGT TTGAGAAGTT GTTGCAGGTT GAGGAGAACG ATCCTCTTGT TCCGGATCTT GGTGGAGAAG AAGAAGAAGT GTTTTTCTCG TTCTCTTCCG TAGAAGAAAA CGACGAGAGT CTGAATTGTT GCGTGCCAGT TTTCGATCCT TTCTCAGACA TGGTGATTGA TGATATCAAC GGCTTTTGCT TAGTTCCCGA TGAAGTCATC AATAACACTA CTAATGGAGA AGAACTAGGA GAACTCGAGA GGGAAGTCAT GGACGATGAA GGTTTTATTG GGTTCTTGCC GTTGAATATG GATCTTGAGG ATCTCACTAT GGATGTGGAG AGGTTACTTG AGGAAGAACA ACTTTGCTTG GGATTCAAGG AACCAAACGA TATTGGAGTT ATCAAAGAAG AGAATAACGT AGAGTTTGAG ATTAATTGTA AGGATTTGAA GAGGGTTAAA GATGAGGAAG AAGAAGAAGC CAAGTGTGAA AATGGAGGAT CAAAGGATAG TGATGGAGAA GCATCTAAGG ATGAAGATGG AAAGACGAGT TTGTTTCTGA GATTAGATTA TGAAGCTGTG ATTAGTGCTT GGGATAATCA TGGTTCGCCG TGGAAAACCG GAATCAAATC GGAGTGCTTG TTGGGAGGGA ACACGTGTCC GTCACATGCT GTAGGTGGGT TCGATGAGTT GGTGTCGCCC GTCGGATCGG TGACACGCCA GCAAGTGAGA GACGGAGGAG GATCGGACGG GGAGAGAGAG GCGAGGGTTT TGAGGTACAA GGAGAAACGG AGGACGAGAT TGTTCTCAAA GAAGATAAGA TACGAGGTTC GGAAACTCAA TGCCGAGCAG AGACCTCGAA TCAAAGGTCG GTTCGTGAAG AGAACGTCAC TTTTGACGTG ATTTGATTTA CTTTAATGAA CACTTTAAAG AGCTTGTAAT TAAGAACTTT GAAGTAATTG TGGTAATGTA CTACAAATTT AACTGAAAAT CTTGGGGCCG G 
Length1281
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_2: 15100671.. 15102064
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT1G73870.1
DescriptionB-box type zinc finger protein with CCT domain
TAIR curator summary
Alias[BBX16][COL7][B-box domain protein 16][CONSTANS-LIKE 7]
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
1.41421 Ahg935667 circadian clock associated 1
2 Ahg477472 CONSTANS-like 2
2.44949 Ahg930129 Major facilitator superfamily protein
3.16228 Ahg479172 high chlorophyll fluorescent 107
3.4641 Ahg494217 tonoplast dicarboxylate transporter
4 Ahg483929 NAD+ transporter 1
4 Ahg488445 conserved peptide upstream open reading frame 10
5.91608 Ahg490840 squalene epoxidase 3
6.48074 Ahg925155 lipases;hydrolases, acting on ester bonds
6.63325 Ahg495328 beta-carotene hydroxylase 2
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression