DetailID : Ahg928955

Blast(Query) A.halleri   /   A.thaliana (RECIPROCAL DATA)     Link: ATTEDⅡ / TAIR        MR: MR LIST


Annotation
Descriptionjgi|Araly1|928955|scaffold_301412.1
Sequence
GTTGATAGAT CGATCTTTTG ATTATGGATT GTTATGCTGG AAGGAATTTT GAAGAGCTTG TTGTGCCTAG TTATCAAGAA TCATCATCAG AGACATACCC ATCTACTGGT ATGTGGGGTG GATGGAGCAT GAGCTCTCCT GAAGTAGCTG AGAAATGTTT CGATTACGAT GGATTCAATG GAGGAGGAAT GATGTATAGT CAGATGGGTA TGAGGACAAG TGAAGAAGAA GAAGAGTCTA AGAGATCTAA GGCTTTCTAC GGTGCTTCTT CACTTCATGA TTTCGAAGGA ATTGAACAGA TGGATGATAT ATTCTTAAGT TCAATTTTGG AGGATGTTCC AGAGGATGAT GGAGATGTTC ACCGTGCGTC CAGCAGCAAT AACAGTGTCG GTTCTTCTTC TATGTATGGT GGTGGTAGAG AAGTCCCTAT GTTCCATTGT CATGACATGT CTTTCAAGGA GGAAGCTCCA TTTACAATCT CGGATCTGTC TGAAGAGAAC ATGTTAGATT CAAACTATGG GGATGAATTG TCTTCTGAAG AACTCGTGTT GCAGGATCTA CAAAGGGCTT CACAAAAGTT GACCGATGAG ACACGCAAAT GTTTCCGGGA TACCTTTTAC CGACTTGCAA GGAGCTCGCA AGATAACTCG GATTCAGTCA GCCCCAACTC GGAAGAGCTG CTTGTGCAAA CGTCTAGATA TGATTATGGT GATGGAAACA GGTTGAGTAG AGAGGAAGAG ATAGAATCTG AAACGAATTC AATCGATAGA GCCGTCGCAA ACCTCACATT TAACAAAATG GAATCCAACA TAAGCAATTT TCCGCTGTCG GAGAGAGTAC AGTAGCTGCC ACTGATCAAG ATCAA 
Length865
Protein Sequence
Protein Residue
Map Locationscaffold_3: 4691094.. 4692398
Download Sequence
A.thaliana
AGI-codeAT3G12320.1
Description
TAIR curator summary
Alias[LNK3][night light-inducible and clock-regulated 3]
Gene coexpression
MR
MR Locus Description
1 Ahg482070 salt tolerance homologue
1.73205 Ahg945327 B-box type zinc finger family protein
2.23607 Ahg897595 cycling DOF factor 3
2.44949 Ahg935667 circadian clock associated 1
3.4641 Ahg487518
4 Ahg483843 pseudo-response regulator 9
6 Ahg341087
6.9282 Ahg485852
7.48331 Ahg495863 CONSTANS-like 5
8.3666 Ahg495528 B-box type zinc finger family protein
RNA-seq
Seasonal expression (July 2011 to June 2013)
The four seasons
Growth Chamber expression